Hoppa till innehåll

Pianoackord

Mer om notläsning och pianoackord

Att lära sig läsa noter är inte svårt, efter en timme förstår du tillräckligt mycket för att kunna spela en enkel melodi. Det blir lite svårare när du samtidigt ska läsa och spela efter noter, s k avista. Men det är något som kommer efter hand och något man hela tiden, medvetet elller omedvetet, övar upp.

Hitta på en ramsa som kan hjälpa dig.

Tips på hur man hittar tonhöjden i Mellan linjerna: F – A – C – E —- Finn Alla Cesars Egendomar

På linjerna: E – G – B – D – F —- Endast Gun Bakar Degen Fint Mellan linjerna: A – C – E – G —- Adam Cyklar Efter Gudrun

På linjerna: G – B – D – F – A —- Görans Bröd Doftar Fänkål och Anis

Något om ackord

Treklanger och septimaackord

Ackord bildar man med 3 toner : C-E-G, varann vit tangent med början på C.
Det är C-durs 1:a 3:e och 5:e ton.

C D E^ F G A B^C detta blir ett C-dur ackord (^markerar halvt tonsteg!)

C D E F G A B lägg till 7:e tonen så får du ett C7 ackord

Söker du ett D-dur ackord så tar du 1:a 3:e 5:e tonen d v s D, F# och A
Här blir F:et höjt för att behålla tonstegen som i C-dur skalan.

D E F#^ G A B C#^ D detta blir alltså ett D-dur ackord (^markerar halva tonsteg!)

D E F#^ G A B C#^ D lägg till 7:e tonen så får du ett D7 ackord!

E-posta mig.